کانون فرهنگی هنری الغدیر


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

79

تعداد اعضا

کد شناسایی: 1105011451005701

مسجد: الغدیر

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: زاهدان

بخش: مركزئ

شهر / دهستان: زاهدان

روستا: -

تلفن: 9155433989

فکس: 2449927

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی