کانون فرهنگی هنری امام حسین (ع)


متوسط امتیاز

5 / 5

1

تعداد تشکیلات

0

تعداد اعضا

کد شناسایی: 1103010002063301

مسجد: خلفای راشدین

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: خاش

بخش: مركزئ

شهر / دهستان: كوه سفيد

روستا: آپك سياهان

تلفن: 9159419948

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی