کانون فرهنگی هنری امام سجاد(ع)


متوسط امتیاز

5 / 5

1

تعداد تشکیلات

0

تعداد اعضا

کد شناسایی: 1110010002122501

مسجد: امام حسین(ع)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: زهك

بخش: جزينك

شهر / دهستان: خمك

روستا: -

تلفن: 9151444798

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی