کانون فرهنگی هنری *علی ابن ابیطالب


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

22

تعداد اعضا

کد شناسایی: 1106050001130401

مسجد: علی ابن ابیطالب (ع)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: سراوان

بخش: بم پشت

شهر / دهستان: بم پشت

روستا: چاهان

تلفن: 5437636545

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی