کانون فرهنگی هنری *صالحین


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

32

تعداد اعضا

کد شناسایی: 1117020003130501

مسجد: محمدی

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: ميرجاوه

بخش: لاديز

شهر / دهستان: جون آباد

روستا: چوکالکي

تلفن: 543358299

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی